top of page
Công trình hóa học

Hóa Chất Công Nghiệp

Hóa chất công nghiệp được sản xuất và phát triển từ các nguyên liệu thô như không khí, nước và khoáng chất. Ngày nay trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, đã có sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu hóa chất công nghiệp cho các ứng dụng khác nhau.

Hóa Chất Công Nghiệp: Services
Kali xyanua.jpg
caustic-soda-flakes-500x500.jpg
copper-sulphate-blue-stone.jpg
ezgif_edited.jpg

Kali Xyanua

Chi tiết

Natri Hidroxit

Chi tiết

Đồng(II) sulfat

Get in Touch

EO cleaner C

Chi tiết
Aqua clean.jpg
axit-formic-hcooh.png
h2so4-can-t2_.png
acid citric.jpg

Aquaclean N1

Chi tiết

Axit formic
HCOOH 85%

Acid Sulfuric 98% – H2SO4

Axit Citric 

Calcium cloride.png
hydrochloric-acid-500x500.jpg

Calcium Cloride

Acid Clohydrit

Hóa Chất Công Nghiệp: Services
bottom of page