top of page
Image by Vishal Banik

Hóa chất dệt nhuộm

Tại Việt Nam nghề dệt nhuộm là một trong những ngành có sản lượng xuất khẩu cao, quy trình dệt nhuộm phải trải qua một quá trình xử lý hóa học và phi hóa học, tùy vào từng công đoạn mà phải sử dụng các loại hóa chất khác nhau. Theo thống kê có khoảng 7.000 loại hóa chất đang được sử dụng trong ngành dệt nhuộm. Tại Nhật Phú, chúng tôi cung cấp các loại hóa chất dệt nhuộm phổ biến nhất hiện nay.

Hóa chất dệt nhuộm: Service
Chlorine – Chlorine 70% Aquatick.jpg
acid aceatic-hq-t12.png
SodaAshLight.webp
PAC PolyAlumiunChloride.png

Chlorine

Chlorine 70% Aquatick

Chi tiết

Acetic Acid – Axit Acetic

Chi tiết

Soda Ash Light

NA2CO3

Chi tiết

PAC – Polyaluminium Chloride Vàng Chanh

naoh.png
caustic-soda-mini-pearl-edit.png
Polymer Anion.png

Xút vảy NaOH
Caustic Soda Flakes

Chi tiết

Xút Hạt NaOH
Micropearls Caustic Soda

Polymer Cation KMR

Hóa chất dệt nhuộm: Services
bottom of page