top of page
Phòng thí nghiệm

Danh mục các loại hóa chất khác

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp bất kì những loại hóa chất khác nào. 


Nếu hóa chất quy công ty cần không có trong danh mục hóa chất của chúng tôi hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua email : info@nhatphuchem.com.vn. Với đội ngũ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cam đoan sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về hóa chất cũng như chất lượng của quý công ty.

Ngành khác: Service
Bicar-Z.png
acid citric.jpg
bicardFood.png
axit-formic-hcooh.png

Bicar Z 
Sodium Bicarbonate Feed

Axit Citric 

Sodium Bicarbonate

Axit formic
HCOOH 85%

Calcium cloride.png
Detromonohydrate2.png
sodiumbicar CHINA.png
FeSO4 SulKhan.png

Calcium Cloride

Đường Dextrose Monohydrate Food Grade

Sodium bicardbonate Hunan China

 FeSO4.7H2O Sunkan
Phèn Sắt 

Ngành khác: Services
bottom of page